2019-11-20

Barnkonventionen fyller 30 år!

Se Utbildningsradions film som förklarar vad barnkonventionen är för något.

Bild

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. I Sverige kommer barnkonventionen bli lag från och med 1 januari 2020 vilket betyder att barns rättigheter får en starkare ställning juridiskt. Barnkonventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen listar de mänskliga rättigheter som varje barn har. Alla rättigheter är lika viktiga och utgör tillsammans en helhet.

Utbildningsradions film ”Vad är barnkonventionen? ” förklarar för både vuxna och barn vad barnkonventionen är för något på mindre än fyra minuter. Se filmen nedan här: Vad är barnkonventionen?

 

 

« Tillbaka