2019

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende yttrande över Bilstöd - Ökade möjligheter till anpassning

Läs hela remissvaret här


Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken SOU 2019:23

Läs remissvaret som PDF-fil här


Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Läs remissvaret som PDF-fil här 


Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (ärendenummer: 2019-44)

Läs remissvaret som PDF-fil här 


Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Läs remissvaret som PDF-fil här


Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till ändring av LSS avseende andning och sondmatning (S2019/00767/FST)

Läs remissvaret som PDF-fil här 


 Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende betänkande Samspel för hälsa (SOU 2018:80)

Läs remissvaret som PDF-fil här