Vår tidning

        

Tidningen Ögonblick är Autism- och Aspergerförbundets medlemstidning och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen ingår i medlemsavgiften och skickas hem till dig. Om du bara vill prenumerera på Ögonblick är priset 250 kr.

Innehållet i Ögonblick är beroende av och bygger på att du som medlem aktivt bidrar med ideér, artiklar, insändare med mera.

Material skickas till redaktion@autism.se
Det går också bra att annonsera i Ögonblick. Kontakta Joanna Jansson på mailadress info@autism.se
Prisuppgifter och annonsformat hittar du här

Utgivningsdatum (återkommande varje år)

Nr 1 ca 15 mars (sista materialdag 15 februari)                     
Nr 2 ca 15 juni (sista materialdag 15 maj)
Nr 3 ca 15 september (sista materialdag 10 augusti)
Nr 4 ca 15 december (sista materialdag 15 november)