Tillgänglighet i vården

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Tillgänglighet är en central del av rätten till hälsa som en mänsklig rättighet. Att göra vården tillgänglig vid funktionshinder handlar om att med hjälp av kompensatoriska strategier minimera de hinder för tillgänglighet som följer av funktionsnedsättningarna.

I detta dokument finner du konkreta förslag på strategier att använda i mötet med personer med autism.

Exempel på strategier:

  • Visuellt tydlig information före, under och efter besök.
  • Använda samma undersökningsrum vid återbesök.
  • Var lyhörd för ovanliga önskemål som inte är brukliga men möjliga att möta.

Ladda ner dokumentet som PDF: Autism och tillgänglighet i vården