Ledare

Från Ögonblick nummer 1 2017

"Det sätter så djupa spår och är inget som någon ska behöva utstå"

Vi har nu kommit in i årsmötestider för våra distrikt och i april är det dags för förbundet. Ett intensivt arbete har lagts ner på att summera verksamheten och det känns väldigt viktigt att ni medlemmar får en bra redovisning av vad som görs. Gå gärna in på hemsidan och läs verksamhetsberättelsen för år 2016.

Det finns hur mycket som helst som behöver göras och det är lätt att ibland känna en frustration över hur långsamt det går och hur det också kan kännas som att det går bakåt. Att då titta på allt positivt som görs och hur det glimmar till med förbättringar och många goda krafter ger ny energi. Jag har kloka vänner omkring mig som påminner mig om att vi kämpar tillsammans och det fortsätter vi med!

En av alla fina som skriver uppmuntrande ord är Nils som i detta nummer skriver om hur naturen och att simma ger ny kraft. Hans beskrivning av mobbning och fasthållningar under uppväxten är plågsam läsning, inte minst med tanke på att det än idag är sådant som personer med autism utsätts för. Det sätter så djupa spår och är inget som någon ska behöva utstå, varken barn eller vuxna.

Vi kan med kompetens, förtroende och samarbete hitta lösningar även när det ser svårt ut. Runt sjuårige Vincent finns en samling kloka personer som tillsammans gör det bästa för honom. Lösningen är ovanlig och följer inte direkt normen för vad vi menar med skola, men är helt nödvändig för att han ska må bra och utvecklas. Som alltid spelar autismspecifik kompetens en avgörande roll. Våra normer och värderingar spelar också stor roll. Det krävs mod för att utmana normer. Tack och lov hade de ansvariga runt Vincent detta mod.

Vi måste också sluta dela upp människor. Vi är alla sammansatta av olika egenskaper, erfarenheter, svårigheter och styrkor. Vi kan känna samhörighet med olika människor i olika sammanhang, dela svårigheter på olika sätt med olika människor. Normer och fördomar stänger dörrar som vi mer än någonsin behöver ha öppna. Även inom funktionshinderrörelsen behöver vi arbeta med detta. När jag läser ”Hannas hörna” inser jag att vi har en bit kvar.

Läs den intressanta artikeln om Wenn Lawson. Han säger: ”Vi är alla experter på oss själva”. Låter självklart men om vi verkligen tog det till oss skulle vi bli mycket bättre lyssnare. Vi skulle då inte utgå så snävt ifrån oss själva när någon beskriver sin situation, som t.ex. när det gäller könsidentitet. Har man dessutom ett annat sätt att tolka och uttrycka sina tankar och känslor krävs det ännu mer av lyssnaren. Lägg sedan till ett annat modersmål, kultur etc. så gör vi det hela än mer komplext, men också väldigt intressant och spännande!

Temat för Världsautismdagen den 2 april i år är självbestämmande vilket känns högst aktuellt och relevant. Maria, vår nya jurist, tar upp flera exempel som handlar om boende. Det finns stora brister när det gäller att få bestämma hur och var man vill bo, vilka fritidsaktiviteter man vill ägna sig åt och vilket stöd man behöver. Detta är rättigheter inskrivna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nu vill vi se att processen startar för att även denna konvention ska bli svensk lag. Det är i sig inget trollspö men en viktig markering som vi kan bygga vidare på. För att de mänskliga rättigheterna ska åtnjutas fullt ut av alla i vårt samhälle krävs att vi fortsätter vårt arbete tillsammans.

 

 

 

Anne Lönnermark
Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet