2013

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
Friskolorna i samhället (SOU 2013:56)
     Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2013:56


Autism- och Aspergerförbundet och FUB:s yttrande över
Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)
     Läs remissvaret som pdf-fil här: Ds 2013:50


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
ändring i Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning (SOU 2012:8)
     Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2012:8 


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45)
    
Läs remissvaret som pdf-fil här:SOU 2013:45


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)
     Läs remissvaret som pdf-fil här:SOU 2013:27


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
Förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning (Dnr 6.1-36504-2011)
     Läs remissvaret som pdf-fil här: Dnr 6.1-36504-2011 


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området (Ds 2013:40)
     Läs remissvaret som pdf-fil här:Ds 2013:40 


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)
     Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2013:2


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
allmänna råd kring mottagande i särskolan (dnr 2013:00009)
     Läs remissvaret som pdf-fil här:2013:00009


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)
     Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2012:76


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. (U2012/6626/S)
     Läs remissvaret som pdf-fil här:U2012/6626/S


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om hälsa m.m. för lokförare samt övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom spårbunden trafik (Dnr TSJ 2009-2123)
     Läs remissvaret som pdf-fil här:dnr TSJ 2009-2123