2012

Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
Allmänna råd kring åtgärdsprogram (dnr 62-2012:160)
    
Läs remissvaret som pdf-fil här: dnr 62-2012:160


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2012:17


Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism
och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan (U2012/3838/S)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: U2012/3838/S


Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
Utökad undervisningstid i matematik (U2012/3839/S)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: U2012/3839/S


Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
FunkA-utredningens betänkande (SOU 2012:31)
   Läs remissvaret som pdf-fil här:  SOU 2012:31