2010

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över departementspromemorian

Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering (Dnr 2010/1008/DISK)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: Dnr 2010/1008/DISK


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över remisspromemorian
Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/G)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: U2010/4389/G

Bilagor till ovanstående yttrande som pdf-fil:

  Alarmerande resultat i skolrånvaroenkät och Plattform för skolfrågor